ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Team member eight
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου - Προεδρος Κεντρου
Team member nine
Νομικός - Αντιπρόεδρος Κεντρου
Team member ten
Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου
Team member eleven
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Team member twelve
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Team member thirteen
Επιχειρηματίας
Team member fourteen
Οικονομολόγος
Team member sixteen
Καθηγητής Πανεπιστημίου