ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου έχει την νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ). Ιδρύθηκε στις 19/3/2008 με την επωνυμία «Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου» και μετά από μια περίοδο δραστηριοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος NetForce, στην συνεχεία παρέμεινε ανενεργό μέχρι τις 27/4/2017, όπου με Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίστηκε η επαενεργοποίηση του, με την ονομασία πλέον «Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου, ΚΕΤΕΚ-Π».

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και κύριο στόχο έχει να αποτελέσει βασικό μηχανισμό εφαρμογής της. Ταυτόχρονα, πρόκειται να αναλάβει κάθε είδους δραστηριότητα η οποία θα σχετίζεται με την προώθηση της Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Εταίροι του Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Πελοποννήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο και τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.