ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υποβολή προσφορών για την εκπόνηση μελέτης (της μορφής conceptpaper) για το αντικείμενο του εναλλακτικού τουρισμού.

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου (ΚΕΤΕΚ –Π) μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με εταίρους το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το ΤΕΙ Πελοποννήσου και το Περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ, που λειτουργεί ως υποστηρικτικός βραχίονας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό την παραγωγή και την διάχυση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων που σκοπεύει να λάβει προσφορές από επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού, αντικείμενο τον εναλλακτικό τουρισμό.
Περιγραφή έργου: Το έργο θα συμπεριλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης (της μορφής conceptpaper) για το αντικείμενο του εναλλακτικού τουρισμού, που σχετίζεται με δράσεις που του ΚΕΤΕΚ έχει αναλάβει για λογαριασμό τηε Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να εκτελεστεί σε διάστημα ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβαση.

Στο έργο θα περιλαμβάνετε:

1. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλαδική επικράτεια.

2. Ανάλυση της διεθνής εμπειρία σε τομείς εναλλακτικού τουρισμού που τα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν με τους φυσικούς και λοιπούς πόρους που διαθέτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνεπώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τοπικά.

3. Ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων, ώστε να αποτελέσουν οδηγό για δράσεις στην Περιφέρεια.

4. Δημιουργία μιας λίστας με συγκεκριμένα πεδία ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, που θα έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και θα προταθούν τρόποι ενημέρωσης, ανάπτυξης και χρηματοδότησης, που να συνάδουν με την γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική και τα διαθέσιμα μέσα και τους πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

5. Τέλος, στη μελέτη και μετά την ανάλυση που θα προηγηθεί, θα καθοριστούν και αποτυπωθούν με ακρίβεια οι θέσεις της Περιφέρειας για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν σχετικές προσφορές στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου (ΚΕΤΕΚ –Π) info@ketek.gr μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Κέντρο Τεχνολογίας & Καινοτομίας Πελοποννήσου
Δ/νση: Ναυπλίου 57, Τρίπολη
Πληροφορίες: Ρεκούμη Ευαγγελία
Τηλ. 2710 – 371545
e-mail: info@ketek.gr