ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Όραμα: Να καταστεί η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, με μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου και τεχνολογικού της κεφαλαίου

Στρατηγικός στόχος: Η καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.

Τακτικός στόχος: Η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του τομέα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για:

  • Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας
  • Την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων που παράγονται από την έλλειψη πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες
  • Τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου